cepr-szymbark.pl to nie tylko blog... To Twoje miejsce na reklamę!

Przeczytaj o naszych autorach

W jakim celu wykonuje się przewierty sterowane?

Elżbieta Mazurek 2021-06-15 0 komentarzy
W jakim celu wykonuje się przewierty sterowane?

Chcąc położyć rurę kanalizacyjną lub kabel internetowy, można wykorzystać dwojakiego rodzaju technologię:

  • tradycyjną - polegającą na wykonaniu wykopu przy użyciu koparki,
  • nowoczesną - która wykorzystuje zaawansowane technologicznie maszyny wiertnicze.

W tej drugiej metodzie wykonywane są kierunkowe horyzontalne przewierty sterowane, umożliwiając bezwykopowe położenie instalacji pod infrastrukturą:

  • podziemną – omijając bezkolizyjnie sieci wodno-kanalizacyjne, kable energetyczne i światłowodowe oraz rury gazowe,
  • naziemną – w postaci dróg, torów kolejowych, układów transformatorowych.

Poziome wiercenie rozpoczyna się zawsze od diagnozy warunków hydrogeologicznych i morfologicznych oraz oceny, czy na trasie prac nie występują elementy naziemnej i podziemnej infrastruktury technicznej. W dalszej kolejności lokalizowany jest punkt wejścia wiertnicy w określonej trajektorii przewiertu oraz dobierana jest  rodzaj głowicy pilotowej i urabiającej grunt.

Profesjonalnym wykonawcą horyzontalnych odwiertów przy wykorzystaniu innowacyjnych maszyn wiertniczych jest spółka Elektro-Silver z siedzibą w Łomży. Od wielu lat uczestniczy ona w realizacji dużych zamówień publicznych organizowanych przez czołowych operatorów sieci telekomunikacyjnej i energetycznej w Polsce. Jako ceniona w kraju firma współpracuje z jednostkami samorządowymi, wykonując na ich zlecenie przewiertyniezbędne do realizacji różnych inwestycji infrastrukturalnych.

W zależności od realizowanego projektu wykorzystywany jest sprzęt posiadający parametry dostosowane do rodzaju nieruchomości.

Skomentuj wpis